Home Administration

RGUHS Act

Amended Act

Senate

Syndicate

Academic Council

Deans of Faculties

Board of Studies

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

Administration

ಶ್ರೀ ವಜುಭಾಯಿ ರುಡಾಭಾಯಿ ವಾಲ
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

Honourable Sri. Vajubhai Rudabhai Vala
Governor of Karnataka and Chancellor
Profile

ಶ್ರೀ ಈ ತುಕಾರಾಂ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರು,  ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Sri E Tukaram
Hon'ble Minister for Medical Education and Pro-Chancellor
ಡಾ. ಎಸ್. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು

Dr. S Sacchidanand, MD, DVD, DHA, FRCP (Glasgow)
Hon'ble Vice-Chancellor
Profile
ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ ಭಾ. ಆ. ಸೇ
ಕುಲಸಚಿವರು  
Shri. Shivanand Kapashi IAS
Registrar
ಡಾ. ಕೆ.ಬಿ. ಲಿಂಗೇಗೌಡ
ಕುಲಸಚಿವರು  (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

Dr. K. B Lingegowda
Registrar [Evaluation]
Profile
ಶ್ರೀಮತಿ ಜೋಹರಾ ಜಬೀನ್
ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

Mrs. Zohra Jabeen, KSAS
Finance Officer
 
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, 4th 'T' Block, Jayanagar,Bengaluru - 560 041,Karnataka,India, Phone: 080-2696 1933 / 35
© Copyright Rajiv Gandhi University of Health Sciences Karnataka, Karnataka. 2014 All rights reserved.